Info Korporat

Pengenalan

Institut Kemahiran Bestari merupakan sebuah institusi latihan kemahiran yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) bertujuan untuk memberi pendidikan kemahiran kepada golongan belia yang kurang cemerlang dalam akademik dengan keutamaan diberi kepada anak-anak yatim dan miskin untuk meneruskan pengajian mereka. IKB telah berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Kementerian Sumber Manusia dimana IKB melaksanakan program-program latihan kemahiran yang dikawalselia oleh JPK. Tujuan utama IKB ditubuhkan adalah untuk menyediakan program latihan kemahiran yang kompetitif agar mampu disertai oleh :

  • Anak – anak yatim di seluruh negara
  • Golongan PPRT (Program Pembangunan Rakyat Termiskin)
  • Golongan belia dan beliawanis seluruh negara
  • Masyarakat luar bandar di seluruh negara agar mereka mampu bersaing dalam pasaran kerjaya apabila tamat latihan kelak

Objektif

Bertujuan untuk melatih belia-belia atau lepasan sekolah yang tidak dapat melanjutkan pelajaran ataupun yang sudah tidak berminat untuk mengikuti pelajaran dalam bidang akademik. Bersesuaian dengan matlamat dan seruan kerajaan agar melahirkan tenaga kerja mahir dari kalangan rakyat Malaysia dalam bidang kemahiran yang berdaya saing agar dapat menampung keperluan tenaga kerja yang berkemahiran dalam negara. Selain daripada itu juga wujudnya bidang kemahiran dapat mengubah persepsi masyarakat dari golongan muda bahawa bidang kemahiran mampu membentuk mereka untuk berjaya dalam bidang kerjaya masing – masing serta mempunyai ciri – ciri berdaya saing dan seterusnya mengurangkan jurang pengangguran di negara ini

Sepintas Lalu

Institut Kemahiran Bestari (IKB) merupakan sebuah institusi yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) yang memberi peluang pendidikan teknikal & kemahiran kepada pelajar yang kurang cenderung kepada akademik. Tujuan utama IKB ditubuhkan adalah untuk menyediakan program latihan kemahiran yang kompetitif kepada anak-anak yatim ,golongan PPRT (Program Pembangunan Rakyat Termiskin) dan belia beliawanis di seluruh negara. IKB menjalankan Program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) – Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) calon persendirian. Selain itu IKB juga menitikberatkan latihan kearah keusahawanan dengan menyertaai IKB Production.

Pada 1 Julai 2004, IKB mula beroperasi di Saujana, Setiu Terengganu. Penghijrahan kami ke kampus yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan ini adalah selaras dengan pengstrukturan semula operasi kami daripada ‘soft skill programme’ kepada ‘hard skill programme’.

Bermula pada Januari 2008, IKB telah beroperasi di Putera Jaya, Setiu, Terengganu dengan menyediakan program latihan bagi bidang kemahiran yang berdaya maju sesuai dengan keperluan guna tenaga dalam sektor perindustrian dalam negara. Bidang Teknologi Pemesinan Logam yang merangkumi sektor ‘Tool, Mould & Die, Jig & Fixture’ merupakan sektor utama dalam industri sokongan bidang kejuruteraan di Malaysia. Bidang ini mempunyai potensi cemerlang untuk terus berkembang.

IKB akan menceburi program-program latihan dalam bidang Teknologi Automotif, Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam, Kejuruteraan Elektrik. Program-program ini merupakan antara bidang yang dikenalpasti sebagai bidang kemahiran yang paling berdaya maju selain Teknologi Pemesinan Logam. Untuk itu, IKB akan mengadakan fasiliti dan kepakaran yang terbaik untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berkualiti dan produktif selaras dengan matlamat kami untuk menjadi sebuah institusi latihan yang terunggul.

Kumpulan Sasar

  • Lepasan sekolah di Malaysia, golongan belia dan para siswazah
  • Pekerja industri dan bakal pekerja industri
  • Usahawan Industri Kecil & Sederhana
  • Badan-badan kerajaan.
  • Masyarakat umum yang mendapat manfaat sama ada secara langsung atau tidak langsung daripada aktiviti kami.

Visi

Menjadi Sebuah Institusi Latihan Kemahiran Yang Unggul di Malaysia

Misi

Menyediakan Peluang Latihan Berasaskan Kemahiran Yang Berdaya Maju Kepada Lepasan Sekolah di Malaysia

Falsafah

Berusaha menambah daya saing melalui peningkatan kemahiran kepada pekerja dan bakal pekerja industri di negara ini

Nilai Teras

Memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami

Menjaga kualiti penghasilan keputusan sebagai jaminan masa depan kami

Menghargai sumber yang kami miliki

Menekankan kerja berpasukan bagi menghasilkan keputusan yang cemerlang menyeluruh

Latar Belakang.

NAMA SYARIKATINSTITUT KEMAHIRAN BESTARI SDN. BHD
NO. PENDAFTARAN SSM609823W
NAMA INSTITUSIINSTITUT KEMAHIRAN BESTARI
NO. PENDAFTARAN JPKL01235
NO. AHLI FEMAC066/2011(L01235)
TARIKH AKTIF26 SEPTEMBER 2002
SETIAUSAHA SYARIKATPuan Noraliza Abd Wahab,
KNS Associates Sdn. Bhd.
No.1-A, Jalan Gelenggang,
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur
JURUAUDIT SYARIKATJalil & Co.
83, Tingkat 1, Jalaln Sultan Ismail, 
20200 Kuala Terengganu, Terengganu.
ALAMATINSTITUT KEMAHIRAN BESTARI
Saujana, Bandar Permaisuri,
22110 Setiu, Terengganu.
NO TELEFON/FAKS/E-MAILTEL: 09 602 1002
FAKS: 09 602 1005
EMAIL: [email protected]
Pegawai Yang Boleh dihubungi.En. Mohd Hafiz Bin Sidik