Home

"Kami melatih anda untuk bekerja kerana program latihan kerjaya kami adalah berorientasikan permintaan tenaga kerja"

Kenapa Anda Perlu Memilih IKB

  • Kursus-kursus yang ditawarkan diiktiraf oleh JPK.
  • Mengamalkan sistem penilaian 'Standard Operation Procedure' (S.O.P).
  • Tenaga pengajar yang terlatih dan berpengalaman.
  • Latihan berorientasikan permintaan sektor industri.
  • Kelengkapan latihan yang digunapakai oleh sektor industri.
  • Kemudahan sukan dan gelanggang.
  • Menyediakan program pembangunan insan dan aktiviti sukan dan riadah.